Selve elforbruget udgør kun en andel af den samlede pris.
Resten består af moms, afgifter og udgifter til transport. Disse afgifter og skatter går til staten, og de er de samme - uanset hvor du køber din el.
Du kan helt selv vælge, hvor du køber din el. Men husk, at det kun er selve elprisen der kan påvirke den samlede kWh pris på el. Du skal også være opmærksom på, hvad du betaler i abonnement. Det skal nemlig tillægges den samlede pris.
De mange begreber i elpriserne kan være lidt komplicerede, men her kommer en kort forklaring:

Markedsel

Markedsel er den strøm du bruger, og som du køber hos en af landets elhandlere. Prisen varierer alt efter hvilken elhandler, du køber din strøm hos.

Transport

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er ved at få transporteret el ud til dig og de andre elkunder. Pengene bruges til at drive og vedligeholde elnettet, så det altid fungerer stabilt og effektivt.

Elafgift

Folketinget fastsætter elafgiften, som betales til staten.

Moms

Du betaler moms af markedsel og af de lovregulerede ydelser.