Om L-NET

Vi forestår et område, der ikke er udsat for konkurrence, men til gengæld er underlagt en stram offentlig regulering. Alle danske netselskaber bliver løbende vurderet (benchmarking).

Her kan du finde oplysninger om forsyningspligt på el, hvad du skal gøre, hvis strømmen forsvinder, finde ud af, hvem der ejer stikledningen, som går ind til dit hus, lære mere om kontrol af målere og meget mere.

Bestyrelse

Pr. 1. januar 2024

  • Finn Orvad - formand
  • Nils Ulrik Nielsen - næstformand
  • Pernille Bloch
  • Mette Urup
  • Karsten Filsø

Direktion og ledelse

  • Christian Hagelskjær - Adm. direktør
  • Henrik Bøgh Nielsen - Energichef

Årsrapport

Vedtægter

Gældende fra 1. januar 2024.

Spændingskvalitet

Ifølge Europanorm 50160 er normspændingen 230V, men pga. belastning i forsyningsnettet kan spændingen dog variere. Når gennemsnitsspændingen, målt over 10 min., ligger mellem 207 og 253V (iflg. normen) betegnes spændingen som værende tilfredsstillende.

Andre fejl

Hvis elektrisk udstyr ikke fungerer rigtigt, kontakt elinstallatøren, eller eventuelt leverandøren af udstyret. Erfaringsmæssigt skyldes de fleste problemer forhold, som må tilskrives udstyret selv eller den installation, hvori det er tilsluttet.

Privatlivspolitik

Læs vores generelle privatlivspolitik for elnetkunder.

EAN-nummer

Hvis du fakturerer elektronisk, skal du bruge følgende EAN-nummer: 579 000 166015 4