1. Kig ud af vinduet

Er der heller ikke strøm hos naboerne eller i gadelyset, er fejlen sket i forsyningsnettet, og strømmen kommer tilbage, når skaden eller fejlen er udbedret.

Undgå venligst at ringe til os. Fejlen er allerede registreret via vores automatiske overvågning, og der er folk på vej for at udbedre skaderne. Vi skynder os alt, hvad vi kan. Skulle fejlretningen undtagelsesvis trække ud i længere tid, vil vi informere via hjemmesiden og evt. via pressen.

2. En del af din bolig

Hvis strømmen kun er væk i en del af boligen, er der sikkert sprunget en sikring i gruppetavlen. Sikringer springer hvis de bliver overbelastet. Enten fordi der er tilsluttet for mange apparater til sikringsgruppen, eller fordi der er en kortslutning i et apparat.

Kig på sikringerne i gruppetavlen. Se efter om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder ud, når sikringen springer.

Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen.

Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt ad gangen i den mørkelagte del af boligen. Når sikringen springer, har du fundet apparatet med fejlen.

3. Hele din bolig

Er hele huset mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. HFI/HPFI-afbryderen slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der "forsvinder" strøm ud af det elektriske kredsløb.

Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for f.eks. lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i din installation.

Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd for HFI/HPFI-afbryderen - og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget.

Får du ikke på denne måde strøm igen, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation.

El: Hvad må du selv?

Der er meget elarbejde, som du selv må udføre, men du må aldrig selv ændre på husets faste installationer. Her kan du se, hvad du selv må udføre, og hvad der kræver en autoriseret elinstallatør.

Du må selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere, apparatkontakter, fatninger, forlængerledninger og tre-stikdåser.
 • Reparere elapparater f.eks. udskifte ledning eller fatning.
 • Udskifte indendørs afbrydere og stikkontakter uden jord (dvs. med 2 huller) op til 250 V.
 • Udskifte indendørs stikkontakter med jord (dvs. med 3 huller) op til 250 V. Dette forudsætter dog, at boligens elinstallationer er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder.
 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller afbrydere med tidsfunktion.
 • Hænge lamper op og tage lamper ned.

Du må ikke selv:

 • Etablere nye elinstallationer i boligen.
 • Opsætte halogenbelysning, hvis transformer, lamper og ledninger ikke er købt samlet.
 • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen f.eks. montere ny stikkontakt.
 • Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle.
 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste elinstallationer med over 250 V.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.