Få et overblik over aktuelle driftsinformationer på elnettet i forsyningsområdet for L-NET.
På kortet kan du se aktuelle og fremtidige driftsforstyrrelser. Symbolerne betyder:


  Fejl/strømafbrydelse
  Planlagt afbrydelse
  Særlig driftsinformation, storm eller oversvømmelse 

Søg på kortet ved at skrive din adresse i søgefeltet. Zoom ved at klikke på plus/minus på kortet eller scrolle med din mus.

Hvis du oplever en strømafbrydelse og kan se et af de tre symboler på kortet foroven, ER vi allerede opmærksomme på fejlen, og du behøver ikke kontakte os. Kan du ikke se et symbol, men oplever en strømafbrydelse, skal du kontakte os. Har du spørgsmål til os, er du også velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger nederst på siden.