Selve elforbruget udgør kun ca. 15% af den samlede pris.
Resten består af moms, afgifter, udgifter til transport og offentlige forpligtelser. Disse afgifter og skatter går til staten, og de er de samme - uanset hvor du køber din el.
Du kan helt selv vælge, hvor du køber din el. Men husk, at det kun er selve elprisen der kan påvirke den samlede kWh pris på el. Du skal også være opmærksom på, hvad du betaler i abonnement. Det skal nemlig tillægges den samlede pris.
De mange begreber i elpriserne kan være lidt komplicerede, men her kommer en kort forklaring:

Markedsel

Markedsel er den strøm du bruger, og som du køber hos en af landets elhandlere. Prisen varierer alt efter hvilken elhandler, du køber din strøm hos. Du kan se priser og vilkår på elpris.dk.

Transport

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er ved at få transporteret el ud til dig og de andre elkunder. Pengene bruges til at drive og vedligeholde elnettet, så det altid fungerer stabilt og effektivt.

Offentlige forpligtelser

Dækker bl.a. over udgifter til at udvikle og forske i miljøvenlig elproduktion. Altså en række samfundsnyttige formål, som alle elkunder skal betale til.

Energiafgift til staten

Lovpligtige afgifter som du bl.a. betaler til det offentlige transmissionsnet Energinet.dk, der ejer de store kraftkabler i Danmark. Du betaler også elafgift, eldistributionsbidrag og elspareafgift til staten. Afgifterne dækker det offentliges forpligtelser til bl.a. udvikling og forskning inden for energieffektivitet og miljøvenlighed.

Moms

Du betaler moms af markedsel og af de lovregulerede ydelser.

Anmeldelser til Energitilsynet

Metodeanmeldelser og metodegodkendelser vedr. tariffer, gebyr og bidrag for L-NET A/S.

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelserne er godkendt af Energitilsynet den 29. april 2021.

Standardaftale

Aftalen er godkendt af Energitilsynet i 2021.

Vilkår for serviceniveau

Vilkårene er godkendt af Energistyrelsen i 2021.

Vedtægter

Gældende fra 7. september 2021.

Forsyningstilsynet - metodeanvendelse og godkendelser