Det er en rigtig god idé at holde øje med din måler. En måler kan blive defekt, og i de tilfælde bliver forbruget skønnet i forhold til tidligere år.

For at skønnet kan blive så retfærdigt som muligt, er det en stor fordel, hvis du har aflæst din måler med jævne mellemrum - en gang pr. uge eller måned og noteret visningerne i et aflæsningsskema.

Aflæsningsskemaet kan afhentes gratis i vores kundecenter eller downloades her

Sådan gør du, hvis du indberetter via telefonen

  • Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  • Hav en kuglepen klar, når du ringer op, så kan du krydse af, efterhånden som du taster
  • Ring 80 81 10 81 - opkaldet er gratis og kan benyttes døgnet rundt
  • Følg servicetelefonens vejledning

Sådan gør du, hvis du sender pr. post

  • Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  • Indsend kortet, så det er fremme senest d. 15. december. Husk porto!

Har du spørgsmål...

Er du selvfølgelig velkommen til at kontakte kundeservice via vores kontaktformular, telefon 7777 0011 eller mail til info@l-net.dk

Skal du flytte?

Din elleverandør skal have besked!

Er du tilmeldt adressen, er det dig, der hæfter for elregningen. Husk at melde flytning i ordentlig tid, så du kun kommer til at betale for dit eget forbrug.

Kontakt din elleverandør, der giv os besked derefter. Vær opmærksom på at hvis du melder flytning til den leverandør, du har nu, kan du fortsætte med din nuværende leverandøraftale.

Måleraflæsning på flyttedagen

Når du flytter, skal du være opmærksom på nedenstående (leje- og ejerbolig):

  • Lav en måleraflæsning den dag, du flytter ud, og send den til din elleverandør
  • Så vidt muligt bør du aflæse din måler sammen med indflytter
  • Det er dig, der betaler for forbruget, indtil der er meldt flytning
  • Når du har meldt flytning, modtager du en slutopgørelse fra din elleverandør

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@l-net.dk - eller ringe på tlf. 7777 0011.

Hvis du ikke har mulighed for at melde flytning via formularen nedenfor, kan du downloade skema til flytteaflæsning her.

Forbrugsadresse

Oplysninger om dig

For at vi kan besvare din henvendelse, skal vi bruge din e-mail.

Oplysning om fraflytter

Oplysning om tilflytter

Husk at angive begge, hvis der er flere tilflyttere

Elmåler

Dato

Samtykke