Det er en rigtig god idé at holde øje med din måler. En måler kan blive defekt, og i de tilfælde bliver forbruget skønnet i forhold til tidligere år.

For at skønnet kan blive så retfærdigt som muligt, er det en stor fordel, hvis du har aflæst din måler med jævne mellemrum - en gang pr. uge eller måned og noteret visningerne i et aflæsningsskema.

Aflæsningsskemaet kan afhentes gratis i vores kundecenter eller downloades her

Sådan gør du, hvis du indberetter via telefonen

  • Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  • Hav en kuglepen klar, når du ringer op, så kan du krydse af, efterhånden som du taster
  • Ring 80 81 10 81 - opkaldet er gratis og kan benyttes døgnet rundt
  • Følg servicetelefonens vejledning

Sådan gør du, hvis du sender pr. post

  • Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet
  • Indsend kortet, så det er fremme senest d. 15. december. Husk porto!

Har du spørgsmål...

Er du selvfølgelig velkommen til at kontakte kundeservice via vores kontaktformular, telefon 7777 0011 eller mail til info@l-net.dk

Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, således at elleverandøren kan nå at standse indkøb og levering af el. Tilflytning skal ligeledes meldes med tre dages varsel. For at der ikke skal opstå tvivl om, hvem der skal betale hvad, kan du eventuelt udfylde et skema, hvor du (fraflytter) og den nye ejer eller lejer (tilflytter) skriver under på, at aflæsningerne er korrekte.
Bemærk at den, der flytter, hæfter for forbruget, indtil framelding er sket til L-NET.
Når vi har modtaget skemaet, afregner vi dit forbrug og registrerer den nye ejer eller lejer i vores kundesystem som kunde på adressen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@l-net.dk - eller ringe på tlf. 7777 0011.

Hvis du ikke har mulighed for at melde flytning via formularen nedenfor, kan du downloade skema til flytteaflæsning her.

Forbrugsadresse

Oplysninger om dig

For at vi kan besvare din henvendelse, skal vi bruge din e-mail.

Oplysning om fraflytter

Oplysning om tilflytter

Husk at angive begge, hvis der er flere tilflyttere

Elmåler

Dato

Samtykke